Minus verkoopkosten

Minus verkoopkosten 1 - 10 van 20 voor minus verkoopkosten


FB jaarverslag financieel 2007 cd.qxp
... . er wordt een waardeverminderingsverlies opgenomen indien de boekwaarde van een actief hoger realiseerbare waarde. de realiseerbare waarde is gelijk aan de opbrengstwaarde (reele waarde minus verkoopkosten) of, indien hoger, de bedrijfswaarde. liquide middelen als liquide middelen worden aangemerkt kasmiddelen, onmiddellijk opeisbare tegoeden bij de nederlandsche bank n.v. en het saldo van ...
frieslandbank.nl


untitled
... van een reele waarde hedge en vastgoedbeleggingen. voor verkoop aangehouden vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reele waarde minus verkoopkosten. de lopende interest op vorderingen en schulden is, voor zover bij de toelichting op de desbetreffende post niet anders is medegedeeld, opgenomen onder overlopende activa dan wel ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

Bijleenregeling 2008 - Mister Money
Bijleenregeling 2008 - Mister Money
... niet zo gemakkelijk. bijleenregeling ook alweer? indien jij als eigen- woning (ew) bezitter, je woning verkoopt en een nieuwe eigen woning aankoopt, verwacht de fiscus, netto-overwaarde (overwaarde minus verkoopkosten) herinvesteert in de nieuwe woning. als er (na correctie van de aan- en verbouwkosten) nog geld geleend moet aankoop rond te krijgen, is het maximumbedrag wat geleend mag worden en ...
mistermoney.nl

Bijleenregeling 2006 - Mister Money
Bijleenregeling 2006 - Mister Money
... niet zo gemakkelijk. bijleenregeling ook alweer? indien jij als eigen- woning (ew) bezitter, je woning verkoopt en een nieuwe eigen woning aankoopt, verwacht de fiscus, netto-overwaarde (overwaarde minus verkoopkosten) herinvesteert in de nieuwe woning. als er (na correctie van de aan- en verbouwkosten) nog geld geleend moet aankoop rond te krijgen, is het maximumbedrag wat geleend mag worden en ...
mistermoney.nl  meer van deze site

RegioBank - Uw hypotheek en de belasting
RegioBank - Uw hypotheek en de belasting
... de bijleenregeling beperkt de (hypotheek)renteaftrek voor mensen die hun huis verkopen en de overwaarde niet investeren in de nieuwe woning. de overwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst (minus verkoopkosten) en de bestaande eigenwoningschuld op diezelfde woning. de fiscus gaat er namelijk vanuit dat u de overwaarde gebruikt voor de financiering van uw nieuwe woning. dat betekent dat ...
regiobank.nl

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis | Financieel: Belasting
Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis | Financieel: Belasting
... volledige aftrek van hypotheekrente in aanmerking te komen. overwaarde van het eigen huis de overwaarde overhoudt oude woning aftrekt van de netto opbrengst van de oude woning. netto verkoopopbrengst minus verkoopkosten, waaronder de kosten van een makelaar en een energielabel. is de overwaarde negatief, afgelopen vijf jaar geen huis verkocht en gekocht, dan speelt de bijleenregeling rol. verhuist ...
infonu.nl


Effectendienstverlening Voorwaarden pdf
... daarvan dan wel het aangekochte edelmetaal. in dit geval geldrekening van de client een bedrag afgeschreven bestaande uit de aankoopprijs verhoogd met de kosten. verkooporder luidende in euro's, zullen de verkoopkosten eerst worden opgeteld bij het bedrag waarvoor de order is gegeven. voor het totaalbedrag worden stukken en eventueel delen daarvan of edelmetaal verkocht. het door client in euro's ...
abnamro.nl


10-5251-41a.Fh10
... zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld. algemene voorwaarden de algemene voorwaarden flexibele levensverzekering (avfl). afkoopwaarde de opgebouwde waarde waarop de verkoopkosten voor het verkopen van de participaties en afkoopkosten voor de administratieve verwerking van de afkoop in mindering zijn gebracht. investeringspremie het deel van de premie dat wordt ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 5273
blob.aspx?id 5273
... 00% verwacht. de gemiddelde total expense ratio van asn-novib fonds was over de afgelopen 4 jaar 3,21%. daarnaast moet u rekening houden met de volgende kosten - aan- en verkoopkosten. deze tarieven varieren, afhankelijk effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. - op- en afslagkosten. bij het asn-novib fonds worden geen op- en afslagkosten berekend. de omloopfactor (ook wel aangeduid als ...
asnbank.nl

blob.aspx?id 5882
blob.aspx?id 5882
... . de gemiddelde total expense ratio van asn groen- projectenfonds was over de afgelopen 4 jaar 1,04%. daarnaast moet u rekening houden met de volgende kosten - aan- en verkoopkosten. deze tarieven varieren, afhankelijk effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. - op- en afslagkosten. groenprojecten fonds worden geen op- en afslagkosten berekend. de omloopfactor (ook wel aangeduid als de ...
asnbank.nl  meer van deze siteDeze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor minus verkoopkosten© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map