Minus verkoopkosten

Minus verkoopkosten 1 - 10 van 20 voor minus verkoopkosten


FB jaarverslag financieel 2007 cd.qxp
... afgestoten, worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reele waarde minus verkoopkosten. de lopende interest op vorderingen en schulden is, voor zover bij de ... hoger realiseerbare waarde. de realiseerbare waarde is gelijk aan de opbrengstwaarde (reele waarde minus verkoopkosten) of, indien hoger, de bedrijfswaarde. liquide middelen als liquide middelen worden aangemerkt kasmiddelen, ...
frieslandbank.nl


untitled
... die worden afgestoten, worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reele waarde minus verkoopkosten. de lopende interest op vorderingen en schulden is, voor zover bij de toelichting op de ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

Bijleenregeling 2008 - Mister Money
Bijleenregeling 2008 - Mister Money
... woning verkoopt en een nieuwe eigen woning aankoopt, verwacht de fiscus, netto-overwaarde (overwaarde minus verkoopkosten) herinvesteert in de nieuwe woning. als er (na correctie van de aan- en verbouwkosten ... ews zijn in aftrek te nemen. 3. vervreemdingssaldo (vvs) verschil tussen de verkoopopbrengst (minus eventuele verkoopkosten etc.) en de box 1- hypotheek (de ewr). zeg maar de pure overwaarde! ...
mistermoney.nl

Bijleenregeling 2006 - Mister Money
Bijleenregeling 2006 - Mister Money
... woning verkoopt en een nieuwe eigen woning aankoopt, verwacht de fiscus, netto-overwaarde (overwaarde minus verkoopkosten) herinvesteert in de nieuwe woning. als er (na correctie van de aan- en verbouwkosten ... . de ews zijn in aftrek te nemen. vervreemdingssaldo (vvs) verschil tussen de verkoopopbrengst (minus eventuele verkoopkosten etc.) en de box 1- hypotheek (de ewr). zeg maar de pure overwaarde ...
mistermoney.nl  meer van deze site

RegioBank - Uw hypotheek en de belasting
RegioBank - Uw hypotheek en de belasting
... overwaarde niet investeren in de nieuwe woning. de overwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst (minus verkoopkosten) en de bestaande eigenwoningschuld op diezelfde woning. de fiscus gaat er namelijk vanuit dat u ...
regiobank.nl

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis | Financieel: Belasting
Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis | Financieel: Belasting
... overwaarde overhoudt oude woning aftrekt van de netto opbrengst van de oude woning. netto verkoopopbrengst minus verkoopkosten, waaronder de kosten van een makelaar en een energielabel. is de overwaarde negatief, afgelopen vijf ...
infonu.nl


Effectendienstverlening Voorwaarden pdf
... ) het saldo op de geldrekening, plus (ii) de eventuele overeengekomen kredietlimiet op de geldrekening minus (iii) de dekking voor marginverplichtingen en reserveringen op de geldrekening (bijvoorbeeld voor lopende ... uit de aankoopprijs verhoogd met de kosten. verkooporder luidende in euro's, zullen de verkoopkosten eerst worden opgeteld bij het bedrag waarvoor de order is gegeven. voor het ...
abnamro.nl


10-5251-41a.Fh10
... de algemene voorwaarden flexibele levensverzekering (avfl). afkoopwaarde de opgebouwde waarde waarop de verkoopkosten voor het verkopen van de participaties en afkoopkosten voor de administratieve ... . risicokapitaal het risicokapitaal is gelijk aan de verzekerde uitkering bij overlijden minus de opgebouwde waarde. indien de opgebouwde waarde hoger verzekerde uitkering bij overlijden ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 5273
blob.aspx?id 5273
... in beginsel 1 januari en 31 december van het betreffende jaar) aanwezige nettorendementsgrondslag (bezittingen minus schul- den in box 3). dit rendement wordt vervolgens belast naar een tarief ... jaar 3,21%. daarnaast moet u rekening houden met de volgende kosten - aan- en verkoopkosten. deze tarieven varieren, afhankelijk effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. - op- en afslagkosten. bij ...
asnbank.nl

blob.aspx?id 5882
blob.aspx?id 5882
... beginsel 1 januari en 31 december van het betreffende jaar) aanwezige nettorendementsgrondslag (bezittingen minus schulden in box 3). dit rendement wordt vervolgens belast naar een tarief van ... 1,04%. daarnaast moet u rekening houden met de volgende kosten - aan- en verkoopkosten. deze tarieven varieren, afhankelijk effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. - op- en afslagkosten. ...
asnbank.nl  meer van deze siteDeze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor minus verkoopkosten© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map