Moeilijke termen

Moeilijke termen 1 - 10 van 18 voor moeilijke termen

Boekhouden voor dummies | Financieel: Administratie
Boekhouden voor dummies | Financieel: Administratie
... absolute beginners de dummies bedoeld zou zijn. het boek wordt daarom door sommige recensenten wel aangeraden als naslagwerk of als handleiding, boek om direct uit te leren boekhouden. de schrijver zou bijvoorbeeld soms nog steeds te moeilijke termen gebruiken. recensenten schreef op bol.com dit boek is te lastig voor een beginner. zelfs na een jaar hbo ...
infonu.nl


kst83473.2s.pdf
... 's meer beheersbaar maken door langere contractduur en contractverlenging voor goed-presterende reintegratiebedrijven (gekop- peld aan prestatiebenchmark) aparte financiering van scholing voor moeilijke doelgroepen gedeeltelijke resultaatfinanciering te weinig investeringen in keten- netwerken en samenwerkingsrelaties zakelijk partnership langere contractduur te weinig maatwerk beter inzicht in ...
www.cg-raad.nl


evaluatie aanbesteding re´ntegratiecontracten 2003 bijlage...
... de moge- lijke afroming door reintegratiebedrijven? door een goede bewaking van de terugmelding door reintegratiebedrijven toepassen van een mildere financieringsystematiek (no cure less pay) voor de moeilijke doelgroepen lijkt het gevaar van afroming ingedamd. gehanteerde financieringsystematiek een goede manier om uiteindelijk te komen tot een model van preferred supplier' te komen? verband ob- ...
www.cg-raad.nl  meer van deze site


Visie op Transport en Logistiek 2009 pdf
... omzet sterk. de exploitatiekosten nemen ook af maar de lasten van eerdere forse investeringen druk- ken nog op het resultaat dat nu verder verslechtert. naast de moeilijke marktomstandigheden worden transportbedrijven geconfronteerd met files, wachttijden, milieueisen en ven- stertijden. in het aanpakken van deze problemen is onderne- merschap en flexibiliteit noodzakelijk. kostenbewust rijden, ...
abnamro.nl


Visie op Publieke Sector 2009 pdf
... waarschijnlijk niet zo moeilijk is. abn amro ziet gemiste kans als het kabinet in deze moeilijke tijden niet de mogelijkheid benut om al, dan niet tijdelijk, de sector en daarmee de ... en diensten in een bepaalde periode. waar staan de letters r' en v'voorindefiguren? veel gebruikte termen, inclusiefdefinities 29 visie op sectoren 2009 visie op zorg, onderwijs woningcorporaties colofon de visie op ...
abnamro.nl  meer van deze site


FB JV 2006 corporate GJ.qxp
... van 107 miljoen tegen 76,7 miljoen toename van maar liefst 39%. anne vlaskamp in absolute termen gemeten, kende zeer profijtelijk jaar. op grond van de huidige inzichten, moet worden aangenomen dat we ... zou worden dat hij vanwege zijn capaciteiten werd benoemd. ons bedrijf was toen in een wat moeilijke fase beland, vertelt tichelaar. was er in de jaren nog veel vraag naar het makkumer aardewerk, ...
frieslandbank.nl


untitled
... - euze bewegingen op de markt. het betekent dat we in goede tijden mogelijk wat laten liggen in termen van winstmarge. maar in slechte tijden weten de afnemers precies wat ze aan ons hebben.' het lijkt ... prachtverhaal, maar lastig genoeg om er slapeloze nachten aan te beleven. doe ik dus niet. wij doen moeilijke tak van sport, waarbij je maar beter klok in de hand gaat kijken, hoeveel uren je maakt. ...
frieslandbank.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 14244
blob.aspx?id 14244
... en hun prestaties het vermogen beleggingsfondsen afgelopen jaar gestegen miljoen. grootste groeiers zijn (vooral) het asn milieu waterfonds geintroduceerde asn small midcap fonds. hiervoor werden in het moeilijke beursjaar 2007 toch succesvolle campagnes ontwikkeld. boven- dien wordt vooral het asn milieu waterfonds steeds meer door andere banken aangeboden. onder invloed van het stijgende ...
asnbank.nl

1 Spaarmotief #12
1 Spaarmotief #12
... bestrijdingsmid- delen gebruiken. dat draagt allemaal duurzame omgeving. maar wie echt wil overstappen op biologisch tuinieren, moet volledig anders gaan denken. belangrijke eer- ste stap vermijd moeilijke planten. in een biologische siertuin leven gezonde, vitale planten die zich thuis voelen in de aanwezige grondsoort en het nederlandse klimaat. er bestaat een natuurlijk evenwicht dat zo min ...
asnbank.nl  meer van deze site

Wat betekenen de termen in een testament? | Financieel: Diversen
Wat betekenen de termen in een testament? | Financieel: Diversen
... afdekken. niets opmaken van een testament bij de notaris moet zijn. hij of zij eenvoudige bewoording uitleggen testament in moeilijke woorden omschreven staat. de notaris kan ook adviseren testament opgesteld moet worden. hieronder treft u een aantal veelvoorkomende termen aan. legaat? door middel van een legaat legataris een bepaald goed worden toebedeeld. onderdeel van de nalatenschap die wordt ...
infonu.nl
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor moeilijke termen© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map