Premievrije waarde

Premievrije waarde 1 - 10 van 16 voor premievrije waarde

AEGON - Kunt u mij een premievrije waarde van mijn...
AEGON - Kunt u mij een premievrije waarde van mijn...
... toesturen? wat zoekt u? ja dit is mogelijk. alleen bij een spaarlift product is dit niet mogelijk. hoe kan ik de premievrije waarde aanvragen? maak hiervoor een melding via het contactformulier op de website of neem hiervoor klantenservice. uw feedback mogen feedback? zo ja, vul dan hiernaast uw e-mailadres in uw email adres vul hier uw email mag opnemen. ...
aegon.nl


10-5251-011v.Fh10
... (en) onder bewind te stellen. artikel 7 premievrijmaking 7.1 de verzekeringnemer kan de verzekering zonder premiebetaling voortzetten, indien de verzekering een premievrije waarde heeft. bij het berekenen van de premievrije waarde wordt rekening gehouden verzekeraar gelopen risico hem gemaakte kosten. 7.2 verlangt de verzekeringnemer premievrijmaking van de verzekering, dan worden verschenen doch ...
abnamro.nl


10-5251-011w.Fh10
... (en) onder bewind te stellen. artikel 7 premievrijmaking 7.1 de verzekeringnemer kan de verzekering zonder premiebetaling voortzetten, indien de verzekering een premievrije waarde heeft. bij het berekenen van de premievrije waarde wordt rekening gehouden verzekeraar gelopen risico hem gemaakte kosten. 7.2 verlangt de verzekeringnemer premievrijmaking van de verzekering, dan worden verschenen doch ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 11802
blob.aspx?id 11802
... schriftelijk in kennis stellen. in dat geval wordt de verzekering met ingang lid 3 bedoelde datum waarop de wijziging ingaat, geacht te zijn gewijzigd in een premievrije verzekering, of - indien de verzekering geen premievrije waarde heeft - geacht te zijn beeindigd. verzekeringnemer geen gebruik gemaakt lid 4 omschreven recht, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. in dat geval ...
snsregiobank.nl

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering
Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering
... bedraagt. indien de premievrije waarde van de verzekering lager is dan wordt de verzekering beeindigd en volgt er geen uitkering. het verzekerd bedrag wordt verlaagd naar de premievrije waarde volgens maatschappij gebruikelijke actuariele methode waarbij rekening gehouden wordt met betaalde premies, rente, het door de maatschappij gelopen risico tarieven doorberekende kosten. na overlijden van de ...
fbto.nl

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering - Veelgestelde vragen - OHRA
Direct Ingaande Lijfrenteverzekering - Veelgestelde vragen - OHRA
... u na 1 januari 2006 geen premies meer betaald voor deze polis, dan mag u de waarde op de einddatum gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente moet ik belasting betalen over mijn ... om uw premie van de belasting af te trekken. voor uw lopende lijfrenteverzekering mag u de premievrije waarde per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente (maximaal a 63.288 ...
ohra.nl

OHRA fiscale gegevens voor lijfrenteverzekeringen
OHRA fiscale gegevens voor lijfrenteverzekeringen
... u na 1 januari 2006 geen premies meer betaald voor deze polis, dan mag u de waarde op de einddatum gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. oud regime koopsom voor 1 januari 1992 ... de mogelijkheid om uw premie fiscaal af te trekken. voor uw lopende lijfrenteverzekering mag u de premievrije waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. heeft u na 1 ...
ohra.nl  meer van deze site


Algemene voorwaarden verzekering AEGON Bank
... van de termijn, waarover de laatste premie is betaald. 7 premievrijmaking. 7.1 de verzekeringnemer kan de verzekering zonder verdere premiebetaling voortzet- ten, indien de verzekering premievrije waarde heeft. de verzekering wordt dan voortgezet voor een verminderd en gelijkblijvend bedrag. voor de vaststelling van de premievrije waarde wordt uitgegaan van de wiskundige reserve waarbij rekening ...
aegonbank.nl

Productvoorwaarden Uitvaart
Productvoorwaarden Uitvaart
... zijn. de premievrije waarde moet tenminste 453,78 bedragen. indien de premievrije waarde lager is dan voornoemd bedrag, zal beeindiging van de verzekering plaatsvinden door afkoop. de premievrije waarde wordt berekend volgens maatschappij gebruikelijke regels. begunstiging in de omschrijving van de begunstiging wordt verstaan onder echtgeno(o)t(e) de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner ten ...
fbto.nl


20110126 VvV Euro 16 08 2001 tcm7 81064 pdf
... hetzij per een eerder (doch na dat verzoek gelegen ) tijdstip om te zetten in een premievrije dan wel af te kopen hetzij de termijn van 5 maanden te verlengen; dit laatste ... bestaat, vorderen dat de maatschappij de verzekering omzet in een premievrije. 2. de berekening van de afkoopwaarde en de premievrije waarde geschiedt volgens maatschappij gebruikelijke regelen. 3. de afkoopwaarde wordt, na ...
ing.nl
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor premievrije waarde© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map