Premievrije waarde

Premievrije waarde 1 - 10 van 16 voor premievrije waarde

AEGON - Kunt u mij een premievrije waarde van mijn...
AEGON - Kunt u mij een premievrije waarde van mijn...
... een premievrije waarde toesturen? klantenservice icoon kunt u mij een premievrije waarde toesturen? wat zoekt u? ja dit is mogelijk. alleen bij een spaarlift product is dit niet mogelijk. hoe kan ik de premievrije waarde aanvragen ...
aegon.nl


10-5251-011v.Fh10
... de verzekering zonder premiebetaling voortzetten, indien de verzekering een premievrije waarde heeft. bij het berekenen van de premievrije waarde wordt rekening gehouden verzekeraar gelopen risico hem gemaakte kosten. ... en wordt daarna het resterende gedeelte van de verzekering omgezet in een premievrije verzekering. blad premievrij verzekerd bedrag lager verzekeraar aanvaardbaar acht, heeft hij het ...
abnamro.nl


10-5251-011w.Fh10
... de verzekering zonder premiebetaling voortzetten, indien de verzekering een premievrije waarde heeft. bij het berekenen van de premievrije waarde wordt rekening gehouden verzekeraar gelopen risico hem gemaakte kosten. ... en wordt daarna het resterende gedeelte van de verzekering omgezet in een premievrije verzekering. premievrij verzekerd bedrag lager verzekeraar aanvaardbaar acht, heeft hij het recht ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 11802
blob.aspx?id 11802
... met de koers. de waarde wordt uitgedrukt in euro's. de verzekeraar kan aangeven dat de waarde in andere valuta dan euro's wordt uitgedrukt. de waarde van de verzekering is ... datum waarop de wijziging ingaat, geacht te zijn gewijzigd in een premievrije verzekering, of - indien de verzekering geen premievrije waarde heeft - geacht te zijn beeindigd. verzekeringnemer geen gebruik gemaakt lid 4 ...
snsregiobank.nl

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering
Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering
... kan de verzekering premievrij worden gemaakt indien de premievrije waarde van de verzekering 5.000,- of meer bedraagt. indien de premievrije waarde van de verzekering lager is dan wordt de verzekering beeindigd en volgt er geen uitkering. het verzekerd bedrag wordt verlaagd naar de premievrije waarde volgens maatschappij ...
fbto.nl

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering - Veelgestelde vragen - OHRA
Direct Ingaande Lijfrenteverzekering - Veelgestelde vragen - OHRA
... de premievrije waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. heeft u na 1 januari 2006 geen premies meer betaald voor deze polis, dan mag u de waarde op ... uw premie van de belasting af te trekken. voor uw lopende lijfrenteverzekering mag u de premievrije waarde per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente (maximaal a 63.288 ...
ohra.nl

OHRA fiscale gegevens voor lijfrenteverzekeringen
OHRA fiscale gegevens voor lijfrenteverzekeringen
... de premievrije waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. heeft u na 1 januari 2006 geen premies meer betaald voor deze polis, dan mag u de waarde op ... de premievrije waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. heeft u na 1 januari 2006 geen premies meer betaald voor deze polis, dan mag u de waarde op ...
ohra.nl  meer van deze site


Algemene voorwaarden verzekering AEGON Bank
... , indien de verzekering premievrije waarde heeft. de verzekering wordt dan voortgezet voor een verminderd en gelijkblijvend bedrag. voor de vaststelling van de premievrije waarde wordt uitgegaan van de ... ; b de premievrije waarde verminderd met hetzelfde bedrag als waarmee het verzekerde bedrag is verminderd; c de afkoopwaarde in dezelfde verhouding verminderd als de premievrije waarde. algemene ...
aegonbank.nl

Productvoorwaarden Uitvaart
Productvoorwaarden Uitvaart
... zijn. de premievrije waarde moet tenminste 453,78 bedragen. indien de premievrije waarde lager is dan voornoemd bedrag, zal beeindiging van de verzekering plaatsvinden door afkoop. de premievrije waarde wordt berekend ... geen waarde meer heeft, vervalt zij van rechtswege. na afloop van de termijn van 6 maanden wordt de verzekering (zo zij nog waarde heeft) omgezet in een premievrije verzekering ...
fbto.nl


20110126 VvV Euro 16 08 2001 tcm7 81064 pdf
... waarde meer heeft, is zij van rechtswege vervallen. 3. na afloop van de termijn van 5 maanden is de verze- kering zo zij nog waarde heeft van rechtswege omgezet in een premievrije ... bestaat, vorderen dat de maatschappij de verzekering omzet in een premievrije. 2. de berekening van de afkoopwaarde en de premievrije waarde geschiedt volgens maatschappij gebruikelijke regelen. 3. de afkoopwaarde wordt, ...
ing.nl
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor premievrije waarde© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map