Toepassing indien

Toepassing indien 11 - 20 van 56 voor toepassing indien

blob.aspx?id 16374
blob.aspx?id 16374
... hoofdstuk 7 is alleen van toepassing indien en voor zover de dienstopdracht een betaalopdracht is, de rekening een betaal- rekening gekoppeld aan internet bankieren. lid 2 indien en voor zover in ... in dit hoofdstuk 9 is alleen van toepassing indien dienstopdracht een betaalopdracht is, de rekening een betaal- rekening gekoppeld aan internet bankieren. lid 2 indien en voor zover in dit hoofdstuk ...
snsregiobank.nl


1963_1_AVW_WF_TRI.indd
... 3 tot dit artikel vinden overeenkomstige toepassing op de wettelijke pandrechten van geldgever. 6. verkoop in het openbaar van het onderpand 6.1 indien geldgever tot verkoop in het ... . hypotheekverlening door derde(n) onverminderd het hiervoor overigens bepaalde, zijn de volgende bepalingen van toepassing indien een derde hypotheek heeft verleend 8.1 de derde-hypotheekgever a) kan geen rechten ...
triodos.nl


11458/Wijzigingsformuli
... van deze wijzigingen. de eventuele garantie op de eenmalige extra inleg is alleen van toepassing indien de resterende looptijd langer is dan 10 jaar. de premie voor de eventuele garantie ... wettelijke verplichtingen. op deze verwerking is de gedragscode verwerking persoons- gegevens financiele instellingen van toepassing. de tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het verbond van verzekeraars, ...
aegonbank.nl


Voorwaarden AEGON SpaarComfort
... de hoge rente van toepassing. daarna wordt per kalendermaand beoordeeld of de hoge of de lage rente van toepassing is. de hoge rente kalendermaand uitsluitend van toepassing indien in de voorgaande kalendermaand minimaal spaarcomfort is gestort. als de hoge rente in een kalender maand niet van toepassing is, is de lage rente van toepassing. 22. ...
aegonbank.nl  meer van deze site

Klacht over de AFM | AFM
Klacht over de AFM | AFM
... amsterdam je kunt ook een mail sturen klachtencoordinator afm.nl dit klachtenreglement is slechts van toepassing indien en voor zover het handelen danwel nalaten waarop de klacht ziet, betrekking optreden haar hoedanigheid ...
afm.nl

Auto van de zaak 2009 - Mister Money
Auto van de zaak 2009 - Mister Money
... 0 procent bijtelling; van toepassing in overeenstemming met de fiscus indien prive-gebruik schriftelijk is verboden door de werkgever of indien de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden. overigens ook geen kilometeradministratie. 2. 0 procent en 300 euro eindheffing; van toepassing indien ...
mistermoney.nl

Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht | Financieel: Diversen
Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht | Financieel: Diversen
... overledene (erflater) aangesteld aangewezen nalatenschap (erfenis) af te handelen. wettelijk erfrecht - versterfrecht. indien er geen testament is, wordt de erfenis volgens de wet(telijke bepalingen) verdeeld ... delen. reden gescheiden en verdeeld moet worden. de wettelijke verdeling is van toepassing indien de overledene geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner ...
infonu.nl

Budgethypotheken en de fiscus - Mister Money
Budgethypotheken en de fiscus - Mister Money
... van de woning. annuleringskosten de boete bij het annuleren van een geaccepteerde offerte toepassing. indien geldverstrekker van toepassing is, is deze meestal 1 procent van de hoofdsom. voor een geannuleerde ... de boete is verschuldigd over de resterende looptijd van de rentevastperiode. en dan enkel indien jouw rente hoger vergelijkbare marktrente. de bank loopt dan immers rente-inkomsten mis. ...
mistermoney.nl

Disclaimer | GarantiBank International N.V.
Disclaimer | GarantiBank International N.V.
... deze internetsite wordt vanuit nederland beheerd en onderhouden door garantibank onder de van toepassing zijnde nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in ... en medewerkers van garantibank. toepasselijk recht op deze internetsite is nederlands recht van toepassing. indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de ...
garantibank.nl

Privacy reglement | GarantiBank International N.V.
Privacy reglement | GarantiBank International N.V.
... . daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. indien u geen informatie over diensten en producten wenst te ontvangen, dan kunt u dat ... door google analytics opgeslagen. de door garantibank verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met derden indien de wet hiertoe ons noodzaakt dan wel deze derde in opdracht van garantibank de ...
garantibank.nl  meer van deze siteDeze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor toepassing indien© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map