Toepassing indien host:frieslandbank.nl

Toepassing indien host:frieslandbank.nl 1 - 10 van 78 voor toepassing indien

Disclaimer - Friesland Bank
Disclaimer - Friesland Bank
... computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet en of beschadigd. deze aansprakelijkheidsuitsluiting toepassing indien opzet of grove schuld oorzaak van eventuele schade is. intellectueel eigendom friesland ... diversen op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het nederlands recht van toepassing. indien u deze internetsite vanuit andere landen dan nederland gebruikt bent u ...
frieslandbank.nl


untitled
... dan wel verliezen worden, indien van toepassing, toegerekend aan het belang van derden, ook als dit in het geval van verliezen resulteert in een negatief bedrag. indien de groep de ... uiteengezet in ifrs 5. de vereiste toelichtingen in andere ifrs-sen zijn alleen van toepassing indien deze specifiek verplicht zijn voor dergelijke vaste activa of beeindigde bedrijfsactiviteiten. deze aanpassing heeft ...
frieslandbank.nl


Regeling Prive Beleggingstransacties doc pdf
... de diensten van de bank. 5.2 voorwaarden ontheffing lokatieplicht (1) het eerste lid toepassing indien de insider een schriftelijke beheerovereenkomst heeft afgesloten met een andere instelling mits voldaan ... . 5.3 voorwaarden ontheffing lokatieplicht (2) het eerste lid is eveneens niet van toepassing indien i) betreffende prive-transactie in een financieel instrument niet kan uitvoeren en de ...
frieslandbank.nl

Privacy statement - Friesland Bank
Privacy statement - Friesland Bank
... van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in ... van onze website en diensten beperken. websites van derden dit toepassing op websites van derden die via deze website door ... aa, leeuwarden. u kunt ook gebruik maken digitale contactformulier contactformulier. indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of ...
frieslandbank.nl

Gebouwenverzekering - Friesland Bank
Gebouwenverzekering - Friesland Bank
... voor verbouwing, uitbreiding, aanschaf van verwarmingssystemen of toepassing van isolatiematerialen. opvolging van deze adviezen kan u een premiebesparing opleveren. geen onderverzekering bij gedeeltelijke schade indien de gebouwen op index voorwaarden zijn verzekerd ...
frieslandbank.nl

CreditCard - Friesland Bank
CreditCard - Friesland Bank
... eigen risico bij verlies en diefstal lees de voorwaarden op dit product zijn voorwaarden van toepassing. om volledig inzicht in het product te krijgen, is het belangrijk dat u deze voorwaarden ... overmaken omgeving, zodat u weer over contant geld beschikt. neem hiervoor telefonisch afdeling verlies diefstal indien u zorgvuldig bent omgegaan met uw credit card en bijbehorende pincode, hoeft u zich geen ...
frieslandbank.nl

Watersportverzekering - Friesland Bank
Watersportverzekering - Friesland Bank
... van de schade en de kosten van het huren van een vervangend vakantieverblijf, indien het pleziervaartuig onbruikbaar is geworden, zijn gedekt korting oplopend vrijwillig verhoogd eigen ... zijn. tevens verzekering een gratis ongevallen- en inboedeldekking opgenomen. de verzekering is van toepassing in een uitgebreid vaargebied, terwijl het tarief een gedifferentieerde opbouw kent. snelvarende schepen ...
frieslandbank.nl

PrivéRekening - Friesland Bank
PrivéRekening - Friesland Bank
... bedrag van maximaal a 150,-. mits u alle veiligheidsmaatregelen in acht heeft genomen, zoals beschreven toepassing zijnde voorwaarden. print tarieven per 1 juni 2012 abonnementstarieven priva rekening per maand a ... van a 20,00 wij houden ons het recht voor vermelde tarieven te herzien, indien de ontwikkelingen in het betalingsverkeer daartoe aanleiding geven. in voorkomende gevallen zullen wij de ...
frieslandbank.nl


PP FAF 2007 v10 definitief.PDF
... toepassing zijnde, fiscale behandeling op enig moment te voorspellen. potentiele beleggers bij wie twijfels bestaan over hun fiscale positie dienen hun eigen belastingadviseur te raadplegen. indien de beleggingsinstelling op enig moment niet (meer) voldoet vereisten voor toepassing van het regime van de fiscale beleggingsinstelling' ...
frieslandbank.nl


Voorwaarden_Creditcard.pdf
... elektronische apparatuur daaruit wordt teruggenomen of - indien de creditcard dan wel handelingen bestemde elektronische apparatuur is beschadigd. weigeren indien een transactie tot gevolg heeft dat de ... 14 geschillen relatie tussen paysquare en de kaarthouder is uitsluitend nederlands recht van toepassing. indien geen bevoegde nederlandse rechter door de wet wordt aangewezen, worden de geschillen ...
frieslandbank.nl

© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map