Relevante stukken

Relevante stukken 1 - 10 van 34 voor relevante stukken


Microsoft Word - Prospectus maatwerk rc krediet 4.0.doc
... gebeurt in een zogenaamd kredietgesprek'. voorafgaand aan dit gesprek zal u gevraagd worden relevante stukken mee te nemen, zoals bijvoorbeeld een recente loonstrook, een geldig paspoort of rijbewijs, ... stelt de adviseur of accountmanager een zogenaamd kredietvoorstel' op, dat samen met alle relevante stukken, ter toetsing wordt opgestuurd naar een regionaal kantoor dat verantwoordelijk is voor ...
abnamro.nl


Opdrachtformulier Bankgarantie pdf
... voor- zien van naam, datum en rechtsgeldige ondertekening. 2 voeg een kopie van relevante stukken toe. bijvoorbeeld bij een huur- garantie een kopie huurovereenkomst, bij een notarisgarantie een ... te (doen) stellen. tenzij convenierende modeltekst concept is bijgevoegd, zal de bankgarantie opgesteld relevante transactie geeigende tekst. ondergetekende verklaart in het bezit te zijn gesteld van de ...
abnamro.nl  meer van deze site


Microsoft Word - Reglement Risk concept 25 oktober2010.doc
... van de leden van de risicocommissie. de voorzitter van de risicocommissie moet over voldoende (relevante) ervaring in de financiele sector beschikken. 1.4. de leden van de risicocommissie ... . ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. vergadering van de risicocommissie zullen bij voorkeur tenminste twee leden van de ...
frieslandbank.nl

DSB Bank N.V. in Faillissement
DSB Bank N.V. in Faillissement
... deze website vindt u voor schuldeisers relevante informatie in drie rubrieken. openbare verslagen en rechtbankstukken hier vindt u de kwartaalverslagen van curatoren en andere relevante stukken die aan de rechtbank zijn gestuurd of ...
dsbbank.nl


Voorw Rechtsbijstandverzekering pdf
... verzekering bij u bekend kon zijn. u bent daarbij verplicht op verzoek van de stichting relevante informatie te verstrekken. als u ondanks herhaald verzoek daartoe de verzochte informatie niet of ... in artikel 17. 8.6 als u met deze inschakeling instemt, stuurt de stichting de relevante stukken door naar de netwerkadvocaat. na bestudering neemt hij contact met u op. de netwerkadvocaat behartigt ...
fbto.nl


directiereglement staalbankiers 15.02.2012.pdf
... ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. 2. de vergaderingen van de directie worden geleid door de voorzitter van ... directie en de overige leden van de directie en verschaft daarover aile relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerd partner of een andere levensgezel, ...
staalbankiers.nl

Keurmerk Klantgericht Verzekeren | AEGON
Keurmerk Klantgericht Verzekeren | AEGON
... adres en telefoonnummer; uw polisnummer of relatienummer en een beschrijving van uw klacht. voeg relevante stukken onderbouwen toe. het proces na ontvangst proberen we zo snel mogelijk nemen. dat ... aanpassingsproces van onze schriftelijke informatie. onze ambitie is onze klanten op voor hen relevante contactmomenten te verrassen met onze dienstverlening. dit is een belangrijk doel in onze acties ...
aegon.nl

Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn? | Financieel: Belasting
Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn? | Financieel: Belasting
... dat de gemeente bij het voorleggen van een kwestie alle relevante stukken aan de inspecteur verstrekt. de inspecteur neemt op basis van deze stukken een standpunt in. het lijkt daarbij logisch dat ... kan de inspecteur met een beroep algemene wet inzake rijksbelastingen afgifte afdwingen van alle stukken, belastingheffing of btw-compensatie van belang kunnen zijn. fair play-beginsel het lijkt erop ...
infonu.nl

Belasting - Financieel (pagina 47)
Belasting - Financieel (pagina 47)
... belastingdienst te communiceren. dit betekent dat de gemeente bij het voorleggen van een kwestie alle relevante stukken aan de insp infoteur henk roosendaal henk roosendaal, 29-11-2010 ontslagvergoeding, kiezen voor directe ...
infonu.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 12575
blob.aspx?id 12575
... de ems van het bedrijf is iso-gecertificeerd. helaas wordt veel relevante duits opgesteld, dus vergroten van de transparantie vormt ook een punt ... x 1 mln 165,2 intrinsieke waarde 67,32 aantal geplaatste stukken 2.453.462 rendement beurskoers iw iw excl. kosten benchmark 1 ... x 1 mln 39,1 intrinsieke waarde 30,38 aantal geplaatste stukken 1.286.043 sectoren asn small midcap fonds grootste tien belangen ...
asnbank.nl
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor relevante stukken© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map